Tag: Mahanakorn University of Technology

คณะบริหารธุรกิจ

เตรียมพร้อมการทำงานในสังคม 5.0 กับ “คณะบริหารธุรกิจ” ที่มีมากกว่าแค่เรื่องบริหารเตรียมพร้อมการทำงานในสังคม 5.0 กับ “คณะบริหารธุรกิจ” ที่มีมากกว่าแค่เรื่องบริหาร

            ที่ผ่านมาคนไทยเราอาจคุ้นชินกับคำว่าสังคม 4.0 กันมาสักพักใหญ่แล้ว แต่ปัจจุบันที่โควิด-19 เข้ามาเป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกแค่กับบางเรื่อง ก็หันมาใช้เทคโนโลยีในทุกจังหวะชีวิตกันมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยเริ่มก้าวสู่สังคม 5.0 ไปพร้อม ๆ กับหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างการซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้ทำให้ผู้มีความรู้ด้านโลจิสติกส์กลายเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคนที่กำลังมองหาอาชีพที่มั่นคงและมีโอกาสเติบโตในอนาคต ต้องรีบเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ด้วยการเรียนต่อในคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นกับการทำงาน ...