Day: July 23, 2022

เครื่องวัดอากาศ

เครื่องวัดอากาศ วัดแก๊ส แบบไหนได้รับความนิยมเครื่องวัดอากาศ วัดแก๊ส แบบไหนได้รับความนิยม

เครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊ส เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก เครื่องมือที่มีไว้สำหรับตรวจสอบพื้นที่ตรวจวัดปริมาณของแก๊สชนิดต่างๆ ในสถานที่อับอากาศเพื่อใช้ดูว่าสถานที่อับอากาศนั้นๆ มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนมีการสะสมของแก๊สพิษหรือไม่เพราะหากเข้าไปปฏิบัติงานโดยไม่มีการตรวจสอบใดๆ เลยก็อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ อีกทั้งแก๊สบางชนิดสามารถตรวจจับได้ยาก ไม่มีกลิ่น ไม่มีสีและไม่มีรส จำเป็นจะต้องใช้เครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊สในการตรวจจับเท่านั้นในอุตสาหกรรมหลายๆ แห่งมีการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องจักรอยู่เสมอถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้แต่ถ้ามีเครื่องวัดแก๊สไว้ใช้งานจะสามารถช่วยป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลของแก๊สได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายในวงกว้าง เมื่อแก๊สมีปริมาณที่ไม่ปลอดภัยจะมีตัวเลขและสัญญาณไฟแจ้งเตือนทันที เครื่องวัดแก๊สหรือเครื่องวัดอากาศแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเครื่องวัดแก๊สที่ได้รับความนิยมเช่น 4 In 1 Multi Gas ...