Day: January 16, 2022

แพมเพิสแรกเกิด

แพมเพิสแรกเกิด มีวิธีใช้งานอย่างไรแพมเพิสแรกเกิด มีวิธีใช้งานอย่างไร

แพมเพิสแรกเกิดเป็นแพมเพิสหรือก็คือผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่สามารถใช้กับเด็กแรกเกิดได้ซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปตามร้านค้า เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความสะดวกในการเลี้ยงดูลูกน้อยเป็นอย่างมากอีกทั้งยังประหยัดเวลาในการเลี้ยงอีกด้วย เพราะแต่ละวันนั้นมีกิจกรรมให้ทำมากมาย ทั้งการทำงาน หรือเลี้ยงลูก แพมเพิสจึงมีความสำคัญมาก ในบทความจะมากล่าวถึง แพมเพิสแรกเกิดว่ามีวิธีในการใช้งานอย่างไรบ้าง  ทารกใส่ แพมเพิสแรกเกิด ได้หรือไม่  ใครก็ตามที่กำลังสงสัยว่าเด็กที่อยู่ในวัยแรกเกิดนั้นจะสามารถใส่แพมเพิสแรกเกิดได้ไหม ก็จะขอกล่าวได้ว่า สามารถใส่ได้ โดยเด็กที่เหมาะต่อการใส่นั้นต้องมีน้ำหนักไม่มากไปกว่า 5 กิโลกรัม แต่ถ้ามีน้ำหนักที่มากกว่านั้นก็ควรเลือกไซส์ S ซึ่งรองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ ...