เรื่องของวัน คริสต์มาส ที่เราอาจจะยังไม่รู้

ต้น คริสต์มาส

“เทศกาลคิรสต์มา” เชือว่าหลายคนนั้นอาจจะเคยได้ยินเทศกาล หรือ เคยผ่านมาบ้างแล้ว แต่ทุกท่านรู้หรือไม่ครับว่าเทศกาลต่าง ๆ นั้นต่างมีเรื่องเล่า ประวัติ และ ความเชื่อต่าง ๆ มากมายด้วยเช่นกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นเองก็เป็นเทศกาลคริสต์มาส ที่ยังมีประวัติที่ยาสนานด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าเทศกาลคริสมาสต์นั้นจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้ และ มีความเชื่อ หรือ เรื่องเล่าอะไรบ้าง  

ความหมายของวันคริสต์มาส  

วันคริสมาสต์มาสนั้นเป็นวันที่จัดเกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง วันประสูติของพระเยซู โดยเป็นศาสดาสูงสุดของศาสนาคริสต์  และอีกทั้งยังเป็นวันหยุดประจำปีที่ชวคริสต์นั้นให้ความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยคำว่า Christmas นั้นมีความหมายว่า “บูชามิสซาพระคริสตเจ้า”  โดยมีรากฐานศัพท์มาจาก Christes Maesse เนื่องจากวันคริสต์มาสเป็นวันที่มีการนิยมทำพิธีมิสซา  

วันคริสต์มาสอีฟ คือวันอะไร? 

วันนคริสต์มาสอีฟ (Christmas Eve)   นั้นจะตรงกับวันที่ 24 ธันวาคมของทุกปี  หรือ ให้กล่าวง่าย ๆ นั้นคือ ก่อนเริ่มต้นวันคริสต์มาสเพียง 1 วัน เนื่องจากว่าในธรรมเนียมของชาวคริสต์นั้น วันคริสต์มาสนั้นจะเริ่มในตอนเย็น ๆของวันที่ 24 ธันวาคม โดยเด็ก ๆ นั้นจะนำถุงเท้ามาแขวนไว้หน้าเตาเผา เพื่อรอรับของขวัญจากซานต้าคลอส  และ ในวันที่ 25 นั้นทุกคนในบ้าน และ สมาชิกครอบครัวนั้นจะอยู่กันครบแบพร้อมหน้าพร้อมตา ทำกิจกรรม และ รับประทานอาหารมือค่ำด้วยกัน โดยจะมีอาหารที่ขาดไม่ได้เลยนั้นคือ “ไก่งวง” นั้นเอง 

สัญลักษณ์ของวันคริสตมาส  

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “สัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส” นั้นคือ ต้น คริสต์มาส  ซึ่ง ต้น คริสต์มาส  นั้นต้นที่ทำมาจากต้นสน และเป็นไม้ที่หาได้ง่ายภายในทวีปยุโรป และ อมเมริกา โดยจะมีความนิยมประดับด้วยกล่องของขวัญต่าง ๆ และ ถุงเท้า และ ติดไฟสยงาม โดยเหตุผลที่มีต้นคริสตมาสนั้นเพราะว่ามีความเชื่อว่าต้นไม้คริสตมาส นั้นเป็นต้นไม้ในสวนที่อดัม และ เอวา หยิบผลไปกิน  โดยปัจจุบันนั้นมีการตกแต่ง ต้น คริสต์มาส  ที่หลกาหลายอย่างมากมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น ต้น ฮอลลี ซึ่งมีลักษณะใบสีเขียวคล้ายหนาม และ มีผลสีแดงสด โดยจะสื่อความหมายถึง มงกุฎหนาม และ เลือดของพระเยซู  

กิจกรรมในเทศกาลคริสต์มาส 

ปัจจุบันนั้นเนื่องด้วยการเปลี่ยนไปของยุคสมัยใหม่นั้นจึงทำให้มีกิจกรรม และ สถานที่หลากหลายนั้นที่เริ่มจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ จะมีการจัดแสงสี และ ต้นคราตมาส เพื่อใช้ในการถ่ายรูปมากขึ้น มีการนำถุงเท้ามาเตรียมรอรับของจากซานต้าคลอส และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมแสงสี และ เสียง อีกมากมายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นับว่าเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่มีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมอย่างมากด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องของวันคริสตมาสนั้นยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้ และ ยังมีอีกหลากหลายความเชื่ออย่างมากด้วยเช่นกัน ที่เราไม่ได้นำมาบอก ซึ่งคนไทยที่จัดกิจกรรมวันคริสตมาสเองก็ยังมีมากอยู่ด้วยเช่นกัน