เตรียมพร้อมการทำงานในสังคม 5.0 กับ “คณะบริหารธุรกิจ” ที่มีมากกว่าแค่เรื่องบริหาร

คณะบริหารธุรกิจ

            ที่ผ่านมาคนไทยเราอาจคุ้นชินกับคำว่าสังคม 4.0 กันมาสักพักใหญ่แล้ว แต่ปัจจุบันที่โควิด-19 เข้ามาเป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกแค่กับบางเรื่อง ก็หันมาใช้เทคโนโลยีในทุกจังหวะชีวิตกันมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยเริ่มก้าวสู่สังคม 5.0 ไปพร้อม ๆ กับหลายประเทศทั่วโลก

ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างการซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้ทำให้ผู้มีความรู้ด้านโลจิสติกส์กลายเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคนที่กำลังมองหาอาชีพที่มั่นคงและมีโอกาสเติบโตในอนาคต ต้องรีบเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ด้วยการเรียนต่อในคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นกับการทำงาน

โลจิสติกส์สำคัญอย่างไรในระบบอุตสาหกรรม

            โลจิสติกส์ คือการขนส่งทรัพยากรจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง จึงนับว่าสำคัญมากกับอุตสาหกรรมทุกประเภท ทุกรูปแบบ และทุกขนาด โดยเฉพาะกับยุคสังคม 5.0 ที่การติดต่อซื้อขายสินค้าสามารถทำได้ง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส และใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ถ้าธุรกิจมีการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

ทำไมต้องเรียนโลจิสติกส์จากคณะบริหารธุรกิจ

                หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ในประเทศไทย จะสังกัดอยู่ในคณะที่แตกต่างกันไป เช่น คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละคณะ แต่ละสถาบันการศึกษา จะมีกระบวนวิชาแตกต่างกันไปด้วย

สำหรับการเรียนสาขาโลจิสติกส์จากคณะบริหารธุรกิจ จะให้มิติที่ต่างจากคณะอื่นพอสมควร เพราะจะผนวกเรื่องการบริหารจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ เข้ากับทักษะอาชีพด้านโลจิสติกส์ ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถรอบด้าน และพร้อมกับการทำงานทุกตำแหน่งในระบบอุตสาหกรรม ตั้งแต่พนักงานปฏิบัติการไปจนถึงระดับเข้าของกิจการ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะบัญชี ที่อาจเน้นการเรียนการสอนไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว

โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม MUT

                หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาโลจิสติกส์ในคณะบริหารธุรกิจ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology: MUT) สถาบันเอกชนชั้นนำของไทย จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021 โดยใช้ชื่อว่าสาขา “โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม”

                สาขานี้มีความโดดเด่นอยู่ที่รายวิชาที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น เพราะเป็นการบูรณาการความรู้เพื่อลดช่องว่างระหว่างวิศวกรอุตสาหการที่ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการ และโลจิสติกส์ที่ขาดความรู้ด้านเทคนิคการเพิ่มผลผลิต การจัดการด้านคุณภาพและการลดต้นทุนในการผลิตเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการที่สามารถลงมือสร้างแผนธุรกิจด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบครบทั้งกระบวนการได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้และคำแนะนำจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสายงานบริหารและโลจิสติกส์อย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย และพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่จะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของอุตสาหกรรม ณ ขณะนั้น ทำให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และสถานการณ์จริงอย่างเต็มที่

โดยรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น

  • การจัดการการกระจายสินค้าสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Distribution Solution Management)
  • การจัดซื้อระหว่างประเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล (Oversea Purchasing and Digital Technology)
  • มาตรฐานและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety Standard)
  • การศึกษาและการวิเคราะห์งานอุตสาหกรรม (Work Study and Work Analysis)
  • การจัดการเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม (SMART Technologies Management for Logistics and Industrial Business)
  • เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่กับการแก้ปัญหาธุรกิจ (Modern Industrial Engineering Techniques for Problems Solving Business)
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยุคดิจิทัล (Supply Chain and Logistics Management in Digital Age)

เรียกได้ว่าครบเครื่องในเรื่องที่จำเป็นกับการทำงานในสังคม 5.0 เป็นอย่างดี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของสาขาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ MUT ได้ที่  https://mut.ac.th/bba/