เครื่องวัดอากาศ วัดแก๊ส แบบไหนได้รับความนิยม

เครื่องวัดอากาศ

เครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊ส เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก เครื่องมือที่มีไว้สำหรับตรวจสอบพื้นที่ตรวจวัดปริมาณของแก๊สชนิดต่างๆ ในสถานที่อับอากาศเพื่อใช้ดูว่าสถานที่อับอากาศนั้นๆ มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนมีการสะสมของแก๊สพิษหรือไม่เพราะหากเข้าไปปฏิบัติงานโดยไม่มีการตรวจสอบใดๆ เลยก็อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้

อีกทั้งแก๊สบางชนิดสามารถตรวจจับได้ยาก ไม่มีกลิ่น ไม่มีสีและไม่มีรส จำเป็นจะต้องใช้เครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊สในการตรวจจับเท่านั้นในอุตสาหกรรมหลายๆ แห่งมีการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องจักรอยู่เสมอถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้แต่ถ้ามีเครื่องวัดแก๊สไว้ใช้งานจะสามารถช่วยป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลของแก๊สได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายในวงกว้าง เมื่อแก๊สมีปริมาณที่ไม่ปลอดภัยจะมีตัวเลขและสัญญาณไฟแจ้งเตือนทันที

เครื่องวัดแก๊สหรือเครื่องวัดอากาศแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเครื่องวัดแก๊สที่ได้รับความนิยมเช่น 4 In 1 Multi Gas Detector เครื่องวัดแก๊ส H2S, CO, O2, LEL รุ่น BX616 เครื่องมือสำหรับการตรวจวัดระดับออกซิเจนในอากาศ นิยมใช้สำหรับงานตรวจสอบท่อแก๊ส สารไวไฟในโรงงาน โรงแรม โรงกลั่นและปิโตรเคมี นอกจากใช้วัดออกซิเจนได้แล้ว ยังสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และวัดก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์และแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ อาทิ ก๊าซไวไฟ, มีเทน, NGV, LPG เป็นต้น  

การเลือกซื้อเครื่องวัดแก๊ส สิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อจะต้องรู้ก็คือความเหมาะสมในการใช้งานจะต้องพิจารณาเลือกเครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊สที่นำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือตามความต้องการ อย่าลืมเลือกเครื่องวัดแก๊สที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล ก่อนนำไปใช้งานควรตรวจสอบเครื่องวัดแก๊สให้ดีว่ามีการชำรุดเสียหายใดๆ หรือไม่เพราะหากเครื่องวัดแก๊สได้รับความเสียหายอาจทำให้ไม่สามารถตรวจวัดสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำและอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศได้ 

รู้หรือไม่ว่านอกจากการนำเครื่องวัดแก๊สมาใช้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศจะมีความสำคัญแล้ว การที่ผู้เข้าปฏิบัติงานผ่านการอบรมที่อับอากาศมาก่อนเข้าไปปฏิบัติงานก็มีความสำคัญมากๆ เช่นเดียวกันการอบรมที่อับอากาศเป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้และความเข้าใจสามารถทำงานในที่อับอากาศได้อย่างปลอดภัยสูงสุด

นี่ก็คือสาระดีๆ เกี่ยวกับเครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊ส ทีนี้ทุกคนคงตระหนักเห็นแล้วว่าการทำงานในที่อับอากาศนั้นมีความเสี่ยงมากแค่ไหนและการใช้เครื่องวัดแก๊สนั้นช่วยอะไรได้บ้าง มีประโยชน์อย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรถือว่าเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียว